Värdeförvaring

Vi är certifierade värdeförvaringstekniker och medlemmar av svenska högsäkerhetsgruppen. Vi tar fram rätt skåp med rätt klassning för just er: säkerhetsskåp, vapenskåp, värdeskåp, dokumentskåp, datamediaskåp, deponeringsskåp, nyckelsäkerhetsskåp.

 

Fakta - certifierad värdeförvaringstekniker

För att bli certifierad värdeförvaringstekniker måste man bland annat ha all nödvändig kännedom om vilka lagar, regelverk och paragrafer som gäller för förvaring av vapen, datamedia, kontanter m.m.

Som medlem i Sveriges Låssmedmästares Riksförbund (SLR) garanteras att värdeförvaringsteknikern besitter specialkunskaper för att kunna hantera komplexa helhetslösningar inom säkerhet. Som kund kan du känna dig trygg om att du får den bästa tänkbara hjälpen med svåra säkerhetsfrågor, eftersom värdeförvaringsteknikern har gedigna låssmedskunskaper som grund och expertkunskaper inom högsäkerhetslås och värdeförvaring som bonus.

Värdeförvaringsteknikernas kunskap om högsäkerhetslås och värdeförvaringsenheter är unik och organiseras inom SLR i sektionen Svenska Högsäkerhetsgruppen (SHG).

För mer information - gå in på SLR:s hemsida och läs vad som står under "Värdeförvaring".